POŠALJI SVOJU PRIJAVU

posao@frigofood.hr

U stalnoj smo potrazi za kvalificiranim radnicima, ukoliko smatraš da bi se uklopio ili uklopila u radnu sredinu frigo food skladištenja, logistike i prijevoza pošalji svoju otvorenu molbu.

Svaku prijavu razmotriti ćemo prema potrebama te Vas pozvati na razgovor za posao.